ข้อมูลองค์กร

ชื่อบริษัทบริษัท ผลิตสายไฟฟ้าวัฒนา จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน

ถนนนาควาย บ้านนาส้างไพ เมืองไชเสดถา นครหลวงเวียงจัน สปป.ลาว

โทรศัพท์ +(856-21) 470 202, 470 203
โทรสาร +(856-21) 470 204
โทรศัพท์มือถือ +(856-20) 5531 3131, 5888 9000, 2888 9000
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ www.watanacompany.com
เนื้อที่สำนักงาน และโรงงาน
 • ที่ดินทั้งหมด: 8,420 ตารางเมตร
 • อาคารโรงงาน #1: 2,625 ตารางเมตร
 • อาคารโรงงาน #2: 2,650 ตารางเมตร
 • สำนักงาน: 70 ตารางเมตร
ทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้งบริษัท 2547
สินค้า และบริการ
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สายไฟฟ้ากำลังระบบแรงดันต่ำ
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียม
รูปแบบสินค้า
 • แบบขด (ความยาว 70, 80, 300, 500 เมตร)
 • แบบล้อไม้ (ความยาว 800, 1000, 1200, 1500 ,2500 เมตร)
 • ขนาดความยาวตามลูกค้าสั่ง
มาตรฐานการผลิต และทดสอบ
 • มาตรฐานประเทศอังกฤษ (BS-British Standards)
 • มาตรฐานสากล ISO Standard (International Organization for Standardization)
 • มาตรฐานสากล IEC Standard (International Electrotechnical Commission)
มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ใบรับรองเลขที่ 48452/A/0001/UK/En