ມາດຕະຖານການຜະລິດ

ດ້ວຍ
ປັດສະຍາການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດ ທີ່ມຸ້ງສ້າງຄວາມພືງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ດ້ວຍສີນຄ້າທີມີຄຸນນະພາບ ແລະການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດໄດ້ຄວບຄຸມຂະບວນການຜະລິດ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະດໍາເນີນການວິໄຈ ພັດທະນາເທັກໂນໂລຢີການຜະລິດຢ່າຕໍ່ເນື່ອງ ເພີ່ອໃຫ້ສາຍໄຟຟ້າຄຸນນະພາບຈາກ WWCC ໄດ້ມາດຕະຖານ ສອດຄ່ອງກັບບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍມາດຕະຖານລະບົບຄຸນນະພາບ ISO 9001 : 2008 ທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຮັບ ເປັນສີ່ງຢືນຢັນເຖີງການເປັນຜູ້ນໍາໃນອຸສາຫະກໍາການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງ WWCC ໄດ້ເປັນຢ່າງດີິ

ມາດຕະຖານລະບົບຄຸນນະພາບ

ISO 9001 ຄືມາດຕະຖານສາກົນທີ່ອົງກອນທຸລະກິດທົ່ວໂລກໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອຄວາມດີເລີດເລື່ອງຄຸນນະພາບ ແລະຄວາມມີປະສິດທິພາບ ຂອງການດຳເນີນງານພາຍໃນອົງກອນ

ISO 9001 ຈຶ່ງຖືເປັນລະບົບບໍລິຫານງານຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແນວຄິດສຳຄັນຂອງລະບົບ ISO 9001 ຄືການຈັດວາງລະບົບ ບລິຫານງານເພື່ອການປະກັນຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງເປັນລະບົບທີ່ທຳໃຫ້ເຊື່ອມັ່ນໄດ້ວ່າກະບວນການຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ໂດຍຜ່ານລະບົບທີ່ລະບຸຂັ້ນຕອນ ແລະວິທີການທຳງານ ເພື່ອໃຫ້ມັ່ນໃຈໄດ້ວ່າພະນັກງານໃນບໍລິສັດຮູ້ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຂັ້ນຕອນຕ່າງ ໃນການປະຕິບັດງານ ຕ້ອງມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ ໃນເລື່ອງການປະຕິບັດງານ ມີການບັນທຶກຂໍ້ມູນ ຮວມເຖີງມີການກວດສອບການທຳງານ ວ່າເປັນໄປຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນລະບົບບໍ່ ແລະມີການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ ຮວມທັງມີແນວທາງໃນການປ້ອງກັນການເກິດຂໍ້ຜິດພາດຊ້ຳເດີມ ໃນປັດຈຸບັນ ມາດຕະຖານ ISO 9001 ຈຶ່ງກາຍເປັນເງື່ອນໄຂ ຫືຼຂໍ້ກຳໜົດທາງການຄ້າ ໃນການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ ຮວມທັ້ງເປັນໃບເບີກທາງໄປສູ່ ການຄ້າໃນລະດັບສາກົນ

ບໍລິສັດເຮົາໄດ້ຮັບມາດຕະຖານໃນດ້ານ: ການຜະລິດ ແລະການຈັດຈໍາໜ່າຍສາຍເຄເບີ້ນໄຟຟ້າ ເຊິ່ງອະນຸມັດໂດຍ ບໍລິສັດ United Registrar of Systems (URS) ໃນປີ ຄ.ສ. 2011
ໃບຮັບຮອງເລກທີ: 48452/A/0001/UK/En ວັນໝົດອາຍຸ: 07 ກັນຍາ ຄ.ສ. 2014

Download Certificate

ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ

  • ມາດຕະຖານປະເທດອັງກິດ (British Standards)
  • ມາດຕະຖານສາກົນ IEC (International Electrotechnical Commission)

ມາດຕະຖານການຜະລິດ

logo

WWCC ເຮົາຄືອັນດັບ 1 ໃນທຸລະກິດ ຜະລິດສາຍໄຟຟ້າ  ແລະສາຍເຄເບີ້ນ ພາຍໃນປະເທດລາວ ເຊິ່ງຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນສາຍໄຟຟ້າຂອງເຮົານັ້ນ ເປັນທີ່ຍອມຮັບທັງໃນພາກລັດ ແລະພາກເອກກະຊົນ ມາກວ່າ 20 ປີ ແລະເປັນໂຮງງານຜະລິດສາຍໄຟຟ້າ ມາດຕະຖານ ISO 9001 ແຫ່ງດຽວໃນລາວ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ບໍລິສັດ

Opening Hours

ວັນຈັນ 08:00 - 17:00
ວັນອັງຄານ 08:00 - 17:00
ວັນພຸດ 08:00 - 17:00
ວັນພະຫັດ 08:00 - 17:00
ວັນສຸກ 08:00 - 17:00
ວັນເສົາ 08:00 - 17:00
ວັນອາທິດ CLOSED
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Orange Green Red Cyan Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction