มาตรฐานการผลิต

ด้วย
ปรัชญาการดำเนินงานของบริษัท ที่มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และดำเนินการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สายไฟฟ้าคุณภาพจาก WWCC ได้มาตรฐานสอดรับกับความต้องการของลูกค้า โดยมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ที่บริษัทได้รับ เป็นสิ่งยืนยันถึงการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้าของ WWCC ได้เป็นอย่างดี

มาตรฐานระบบคุณภาพ

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้เสมอ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอน และวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กร รู้หน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกัน การเกิดข้อผิดพลาดซ้ำ ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001 จึงกลายเป็นเงื่อนไข หรือข้อกำหนดทางการค้า ในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นใบเบิกทาง ไปสู่การค้าในระดับสากล

บริษัทของเราได้รับมาตราฐานในด้าน: การผลิต และจัดจำหน่ายสายไฟและสายเคเบิ้ลไฟฟ้า อนุมัติโดย บริษัท United Registrar of Systems (URS) ในปี พ.ศ. 2554
ใบรับรองเลขที่: 48452/A/0001/UK/En วันหมดอายุ: 07 กันยายน พ.ศ. 2557

Download Certificate

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

  • มาตรฐานประเทศอังกฤษ (British Standards)
  • มาตรฐานสากล IEC (International Electrotechnical Commission)

มาตรฐานการผลิต

logo

บริษัท ผลิตสายไฟฟ้าวัฒนา จำกัด (WWCC) เราคืออันดับ 1 ในธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ล ในประเทศลาว ซึ่งคุณภาพผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ และภาคเอกชน มากว่า 20 ปี และเป็นโรงงานผลิตสายไฟฟ้าที่ได้รับ มาตรฐาน ISO 9001 แห่งเดียวในลาว

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Opening Hours

วันจันทร์ 08:00 - 17:00
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
วันศูกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00
วันอาทิตย์ CLOSED
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Orange Green Red Cyan Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction